Jason Reitman

Jason Reitman TRA LE NUVOLE

2009 commedia
recensione di Paolo Massa

Jason Reitman JUNO

2007 Commedia
recensione di Claudio Mariani

Jason Reitman THANK YOU FOR SMOKING

2005 commedia
recensione di Calogero Messina